Fire Dance Netherlands 2018

We want to send you an invitation to come and be a part of the Fire Dance in the Netherlands on October 5-7. We will be dancing with the sacred land and the Ancestors.

Please write to Robbie at this address to receive emails about the Fire Dance in the Netherlands. Robbie@OtterDance.com

It would be

wonderful to have you join us whether you choose to serve on the support crew or as a Dancer. The energy of this Ceremony is amazingly intense as we dance with 5 Fires inside of a Medicine Wheel. Dancers and crew alike will be transformed forever as the spirit of this dance moves through us and fans the fires in our hearts.

This is a 3 day Ceremony and crew and Dancers are both required to be fully present from Friday noon to Sunday late afternoon. It is not possible to attend parts of the Ceremony or to come for a little portion of the time.

This is NOT a traditional Native American Ceremony. This Dance come from a time before the racial and religious barriers of the world existed. The infinite Circle of the Medicine Wheel predates man and we Dance to expand beyond form, dogma and criteria. We Dance to bring the wholeness back to the planet.

The origin of the dance, as told by Robbie: "The Fire Dance was given to me in a vision while I was dancing the Women’s Web of Life Dance in 2009. The maker of the Elemental Dance Shawls, Patti McFee, had a dream that I was to dance the Fire Shawl. She brought it to me during the dance and I put it on and danced with the Grandmothers and the Fire and Spirit. I was told my life would never be the same!

"I was immediately transported to the center of a different arbor. This arbor had 5 fires and I started dancing there. There were Fires in each of the 4 Directions and a Spirit Fire inside the arbor. As I danced there Spirit shared with me the Fire Dance.

"It was 18 months before I spoke of this Vision of a Fire Dance, and another 18 months before I danced it in this reality. The Fire Dance was born 3 years exactly after the Vision. During those 3 years Spirit shed me of the things in my life that no longer served the higher purpose. Within 3 months my relationship of 8 years was over. During the following year I lost my home and a business and my beloved 4 leggeds. The things that do serve my higher good came into my life. My Spirit work, my new life partner, my new home, my new eyes to see the world. My life was completely transformed by the Fire and Spirit. Now I have danced with the Fire and have felt Spirit’s power move through the Fires and through me. All of this was to prepare me to step into the role of Chief of the Fire Dance."

This Dance will ignite the passion and creativity within you to live your life fully as intended by Spirit. It will burn away the thing inside that blocks you and holds you back. The Firedance is about stepping into life fully and completely and the energy of this dance is incredibly powerful! We dance with 5 fires within a Medicine Wheel. The Spirit Keepers of the Directions are Dancing too! Spirit is Dancing in the Fire. It is tangible!

If you are called and if you are ready, the Fires are waiting………..and will forever be carried in your heart as a Fire Dancer!


"It is time. Time to let the spark within our hearts grow and spread into a fire. Time to dance through that fire and let it burn away everything that does not serve us. Forged in heart-fire we re-emerge into the world and step fully into ourselves, ready to share the warmth and lead the way. Let's DANCE!"..........Trai

*****************************************************

General Information:

*Dancers and Crew should arrive on Thursday evening if possible; there is much work and preparation to be done in Community.

*We will hold a Sacred Pipe Ceremony on Thursday evening for those wishing to have a prayer ceremony before the Dance.

*All meals will be prepared and served from Thursday dinner thru Sunday lunch

*Crew camping is available on the grounds

*Crew rooms are available by reservation (limited beds available)

*Dancers will sleep in the Dance Arbor (bring what you need for personal comfort)

*Everyone present will participate as Crew or Dancer (no spectators in Ceremony)

*****************************************************
Robbie listens to the guidance of Spirit and the Ancestors in making the crew positions requests. It is a beautiful and trusting experience.

Crew Positions are as follows:

Fire Keepers – Literally tend the individual fires in the arbor, but also hold the spirit of the fire and the energy each fire represents.

Drummers – Drum from the heart and keep the rhythm that “carries” the Dancers

Dance Guardians –Guardians of the Dance who work to ensure all needs of the Dance are met, one of the most sacred and honored positions

Kitchen Angels – Hold the Heart of the Dance and nourish and nurture the Crew. Handle the planning and preparing of all meals from Friday lunch through Sunday feast

Fire Mother – Holds the feminine space inside the Arbor and works directly with the Dancers as they process and Dance.

Fire Father - Holds the masculine space inside the Arbor and works directly with the Dancers as they process and Dance

Elders – The Wisdom Keepers of the Dance and council to the Chief

Chief – Leader and Keeper of the Vision, Dance, Dancers and Crew

Donations:
Dancer Donations are on a sliding scale between..$400-$550/ €375-€515*
*it is up to the Dancer to know where they are in their prosperity for a donation

Crew Donations (Friday-Sunday during the Dance)……..….$160/€151* Includes Food, lodging and donation

Before and after the Dance..............................$10/€10 person per night Includes food and lodging


*****************************************************

Willy Boomsma, Annemiek Grinsven ,and Bregje Bloxx will be coordinators of this Dance working with Brandy Winn internationally. Details and information will be sent out via email to all who will join us.
Asje Van Hout is holding the energy and medicine of the Dance for the people and the land.

Please pass this along to anyone who may be interested!

Much Love and Gratitude,
Robbie, Otter Woman Standing
Trai Hill

***************************************************************
Dutch Translation

Firedance 2018
Graag nodigen we je uit om deel te worden van de Firedance 2018.
De dans zal dit jaar, evenals vorig jaar, plaatsvinden op 5 t/m 7 oktober op de Denneboomsche Hoeve in Schijndel (Brabant). Er zal gedanst worden met het Land en z'n Voorouders!

Verdere details en informatie zullen via e-mail gedeeld worden aan iedereen die zich geroepen voelt deel te nemen aan de dans. Bij interesse kun je je richten tot Robbie Warren op email: robbie@otterdance.com

Wees welkom je bij ons te voegen en voel daarbij welke rol je zou willen vertolken gedurende dit ceremoniële weekeinde. Je kunt je aangetrokken voelen tot rol van Danser of als lid van de supporters crew. Echter, alle rollen zijn van evenveel waarde!

Er wordt bij deze dans gedanst binnen een medicijnwiel waarbij vijf vuren door Firekeepers brandende gehouden worden. De energie van deze ceremonie is daarmee zeer intens.

Zowel dansers als de ondersteunende crew zullen blijvend getransformeerd worden doordat de Spirit van deze dans door allen heenbeweegt en het vuur in ons eigen hart zal gaan aanwakkeren.

Het is een drie-daagse ceremonie waarbij het de bedoeling is dat zowel de dansers als de supporterscrew zich alle dagen committeren aan deze ceremonie. Het is zodoende niet mogelijk om enkel een (dag)deel aanwezig te zijn, maar verwacht wordt dat je van vrijdagmiddag tot en met zondag laat in de middag aanwezig zult zijn.

Deze dans is geen traditionele Native-American ceremonie, deze dans is afkomstig uit een tijd nog voor er sprake was van raciale en religieuze scheiding op deze planeet.

De eindeloze cirkel van het medicijnwiel gaat voorbij deze begrenzingen, er zal gedanst worden om de Heelheid weer terug te brengen op Aarde.

Deze dans zal je passie en creativiteit laten ontvlammen om je leven vervullend te leven. Het zal je helpen om door persoonlijke blokkades heen te werken die ervoor zorgen dat je je leven ingehouden leeft. De Vuurdans gaat over volledig en in overgave in het leven stappen, de energie van deze dans is zodoende ongelooflijk krachtig!

We dansen met vijf vuren binnen een medicijnwiel. De spiritkeepers van de vier windrichtingen en het spiritvuur dansen ook! Spirit danst in het Vuur, het is voelbaar!

Als je geroepen wordt en je bent er klaar voor, de Vuren wachten op je...

"Het is tijd, tijd om de vonk in ons hart te laten groeien tot een groots vuur. Tijd om door dat vuur getransformeerd te worden en je te laten louteren van alles wat je niet meer dient. Gesmeed door Hartevuur zullen we hernieuwd als Onszelf naar buiten treden, klaar om met de wereld de warmte te delen en daarin anderen deelgenoot te maken. Let's DANCE!" - Trai Hill -

Visioen van de Firedance
Robbie Warren (initiator) over de Firedance:
"De Vuurdans kwam als een visioen tot mij terwijl ik in 2009 het zogeheten 'Women’s Web of Life Dance' danste. De maakster van de 'Elemental Dance Shawls', Patti McFee, had een droom gehad dat ik de 'Fire Shawl' ging dansen. Ze overhandigde me deze sjaal tijdens deze Life-Dance, ik deed hem om en danste met de Grootmoeders, het Vuur en Spirit. Tijdens deze dans werd mij verteld dat mijn leven nooit meer hetzelfde zou zijn.

Ik werd in de energie direct verplaatst naar het centrum van een andere arbor. Deze arbor bevatte 5 vuren en ik begon daar te dansen. Er was sprake van een vuur in elk van de vier windrichtingen plus een Spiritvuur in het midden van de arbor. Terwijl ik danste, ontving ik van Spirit het visioen van deze Vuurdans.

Het duurde 18 maanden voordat ik over dit visioen van de Vuurdans sprak en nogmaals 18 maanden voordat ik de dans daadwerkelijk fysiek danste. De Vuurdans werd ‘geboren’ precies drie jaar nadat deze in het visioen tot me kwam. Gedurende deze drie jaar zorgde Spirit ervoor dat ik alles in mijn leven wat niet het hoger plan diende, moest loslaten. Binnen drie maanden strandde mijn 8 jaar durende relatie. Het daarop volgende jaar verloor ik mijn huis, bedrijf en mijn geliefde huisdieren.

Echter, daarvoor in de plaats vulde mijn leven zich met dingen die mijn groter goed dienden. Mijn spirituele werk, mijn nieuwe levenspartner, een nieuwe woonplek en een hernieuwde blik de wereld in. Mijn leven was in korte tijd volledig getransformeerd door het Vuur en Spirit.

Ik heb met het Vuur gedanst en heb Spirits kracht gevoeld terwijl die door mij en het Vuur bewoog. Dit heeft me in alles gevormd om me stap voor stap voor te bereiden voor de rol als chief van de Vuurdans.''

*****************************************************
Algemene informatie

*Dansers en crew arriveren donderdagavond op de plek waar de Dans gehouden wordt. Er zal veel werk verzet moeten worden als voorbereiding naar de dans. Om dit als groep te doen, werkt verbindend.

*Er zal op donderdagavond een Pijpceremonie gehouden worden voor diegenen die graag een prayerceremonie willen bijwonen in aanloop naar de Dans.

*Alle maaltijden vanaf het avondeten op donderdag tot de afsluitende maaltijd op zondag zijn inbegrepen.

*Kampeermogelijkheid ter plaatse voor alle crew.

*Op de Denneboomsche Hoeve zijn enkele slaapplaatsen in het gebouw te huur. Reservering is noodzakelijk ivm beperkt aantal bedden.

*De dansers zullen binnen de dans-arbor slapen (na opgave worden alle ‘ins and outs’ hierover verstrekt)

*Iedereen die aanwezig is, zal deelnemen als crewmember of danser, er is geen mogelijkheid voor toeschouwers.

*****************************************************
Crew
Als crew kun je actief zijn in verschillende taken, geef je voorkeur daarbij bij opgaaf aan.

Robbie zal zich vervolgens, afgestemd op Spirit en de voorouders, laten leiden om ieders positie binnen de crew toe te wijzen. Dit is een warme en liefdevolle beleving.

Fire Keepers – Vuurhoeders
Zij houden letterlijk de individuele vuren binnen de arbor brandende en houden eveneens verbinding met de Spirit van het Vuur in het algemeen en de energie dat elk verschillend vuur binnen de ceremonie representeert in het bijzonder.

Drummers
Drum vanuit het Hart en voed het ritme dat de dansers draagt. Er worden geen specifieke liederen gezongen.

Danshoeders
Dit zijn de wachters en hoeders van de dans die ervoor zorgdragen dat aan alle behoeftes van de dans voldaan wordt. Dit is één van de meest heilige posities binnen deze dans.

Kitchen Angels
Ze dragen zorg voor de fysieke voeding en geven koestering aan de gehele crew. Ze verzorgen en coördineren alle maaltijden gedurende de ceremoniële dagen.

Fire Mother – Vuurmoeder
Hoedt en behoudt het Vrouwelijke en haar energie binnen de arbor en werkt direct met en draagt zorg voor de dansers tijdens het doorlopen van hun processen tijdens de dans.

Fire Father – Vuurvader
Hoedt en behoudt de Mannelijke en zijn energie binnen de arbor en werkt direct met en draagt zorg voor de dansers tijdens het doorlopen van hun processen tijdens de dans.

Elders
Dit zijn de bewaarders van Wijsheid en en zullen raadgever zijn voor het Chief van de dans.

Chief
Leider en hoeder van het Visioen, de dans, de dansers en de crew. Deze rol zal door Robbie Warren gedragen worden.
*****************************************************
Donaties
Dansers: De donatie van de dansers zal liggen tussen de 400-550 Dollar of 375-515 Euro.

Het is aan de danser om te bepalen wat uiteindelijk de donatie naar draagkracht zal zijn.

Donatie van de crew: 160 Dollar of 151 Euro
Inclusief eten, kamperen en deelnamekosten van vrijdag tot en met zondag.

Voor allen geldt: Voor en na de Dance zijn de kosten voor eten en overnachting 10 Dollar of 10 Euro

*****************************************************

Organisatie
Willy Boomsma, Annemiek van Grinsven en Bregje van der Zouwen - Blokx, samenwerkend met Brandy Winn (USA), zullen de Nederlandse coördinatoren zijn van de Firedance 2018.

Asje van Hout verzorgt energetisch de energie en het medicijn van de Dance voor de ceremoniële locatie, het land aldaar en de deelnemers.

Verdere details en informatie zullen via e-mail gedeeld worden aan iedereen die zich geroepen voelt deel te nemen aan de dans. Bij interesse kun je je richten tot Robbie Warren op email: robbie@otterdance.com

Als je iemand kent waarvan je vermoedt dat diegene graag zou willen deelnemen, voel je vrij dit bericht te delen!

Warme groet!
Robbie, Otter Woman Standing
Trai Hill
& Team

▼ Meer Informatie

Gestelseweg 14, 5481 XD
Schijndel
04 Oktober , Donderdag 17:00

Meer Evenementen In De Omgeving

 18 December , Dinsdag
 Zaltbommel, Netherlands, Zaltbommel
 22 December , Zaterdag
 Poppodium 013, Tilburg
 05 Januari , Zaterdag
 Autotron, Rosmalen
 12 Januari , Zaterdag
 Brabanthallen, 's-Hertogenbosch
 21 December , Vrijdag
 Poppodium 013, Tilburg
 22 December , Zaterdag
 Effenaar, Eindhoven
 23 December , Zondag
 P79, 's-Hertogenbosch
 30 December , Zondag
 Herberg de Drie Linden, Drunen
 27 December , Donderdag
 Springkussen Festival NL, Oss
 05 Januari , Zaterdag
 FC Drunen, Drunen
 24 December , Maandag
 The Sacred Heart Pub, Ammerzoden
 15 Januari , Dinsdag
 Muziekgebouw Eindhoven, Eindhoven
 20 December , Donderdag
 Café Hoegaarden, Tilburg
 04 Januari , Vrijdag
 Kinderkunstcafé Den Dungen, Den Dungen
 28 December , Vrijdag
 Kinderkunstcafé Den Dungen, Den Dungen
 04 Januari , Vrijdag
 Kinderkunstcafé Den Dungen, Den Dungen
 28 December , Vrijdag
 Veldhoven, Netherlands, Veldhoven
 18 December , Dinsdag
 Muziekgebouw Eindhoven, Eindhoven
 21 December , Vrijdag
 Kim van Bakel - Praktijk voor Psychosociale Therapie, Uden
 12 Januari , Zaterdag
 Willem van Oranje College, Waalwijk, Waalwijk
 28 December , Vrijdag
 Kinderkunstcafé Den Dungen, Den Dungen
 31 December , Maandag
 Het Goed Best, Best
 03 Januari , Donderdag
 De Schaapskooi Schijndel, Schijndel
 27 December , Donderdag
 De Schaapskooi Schijndel, Schijndel
 06 Januari , Zondag
 Muziekgebouw Eindhoven, Eindhoven
 13 Januari , Zondag
 Muziekgebouw Eindhoven, Eindhoven