Conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling 2018

Dit jaar zal de jaarlijkse conferentie over Begaafdheid & Talentontwikkeling plaatsvinden op 14 én 15 november, met daarop aansluitend een pre- en/of post-conference voor specialisten.

Het programma wordt nog samengesteld, in nauwe afstemming met de klankbordgroep van landelijke partners op het gebied

van begaafdheid (gespecialiseerde opleidingen, netwerken en verenigingen). Het zal in ieder geval aansluiten op de thema's die we dit jaar geagendeerd hebben:

* dubbel bijzondere leerlingen;
* creatief begaafden en (potentiële) drop-outs: (tijdelijke) uitvallers in school (of werk);
* ruimte voor talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling
(zowel d.m.v. verrijkend onderwijs voor alle kinderen als in andere (toekomstige) leer-/werkomgevingen voor (jong) volwassenen, vanuit een levensloopperspectief)

De conferentie is bedoeld voor IEDEREEN die zich inzet en betrokken is bij begaafde kinderen en volwassenen: leraren (po/vo), begaafdheidsspecialisten/ -coördinatoren, (talent)coaches, psychologen, (ortho)pedagogen, jeugdhulpverleners, ondersteuningscoördinatoren, onderwijsadviseurs, onderzoekers, ouders, schoolleiders/bestuurders, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en andere betrokkenen rondom de begeleiding van begaafde kinderen en volwassenen.

Deze conferentie wordt georganiseerd door het National Talent Centre of the Netherlands, een samenwerking van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling, CBO Talent Development en de Radbouduniversiteit Nijmegen. Samen vormen zij het Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling en werken daarin nauw samen met andere landelijke partners op dit gebied.

Reserveer de data dus nu alvast in je agenda!

▼ Meer Informatie

Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Nieuwegein
14 November , Woensdag 08:30

Meer Evenementen In De Omgeving

 14 Februari , Donderdag
 MOTORbeurs Utrecht, Utrecht
 21 Februari , Donderdag
 Fluor, Amersfoort
 16 Februari , Zaterdag
 Activiteiten en Sport Vereniging Bredius ASVBredius, Woerden
 16 Februari , Zaterdag
 De Schildkamp, Asperen